Aktuality

V pondělí 12. 5. pořádá Nová škola druhý kurz dobré praxe v inkluzivním školství

O březnový kurz, určený nejen asistentům, ale i pedagogům a zástupcům vedení škol, byl takový zájem, že jsme nemohli uspokojit všechny zájemce. Přidáváme proto další se stejným obsahem.

Věříme, že i tento kurz přinese účastníkům podporu pro nastavení inkluzivního způsobu výuky do jejich škol.

Nová škola, o.p.s. si Vás tímto dovoluje pozvat na akreditovaný kurz

Efektivní opatření pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

 • 12. 5. 2014; 9 – 16:30
 • Café Therapy - konferenční místnost kavárny; Školská 30, Praha 1

Jednodenní kurz je určen nejen asistentům pedagoga a spolupracujícím učitelům, ale i zástupcům vedení škol.

Lektoři:

Mgr. Vladimír Foist – ředitel ZŠ Poběžovice, která získala certifikát Férová škola Ligy lidských práv. Na této škole se daří integrovat děti sociálně vyloučené, nadané, s poruchami učení nebo autisty. Škola se nachází v pohraničí na Domažlicku. Z 240 žáků, kteří školu navštěvují, je zhruba 80 sociálně znevýhodněných.
Mgr. Jarmila Zobačová – bývalá učitelka ZŠ Merhautova v Brně, lektorka s dlouholetou zkušenosti se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků včetně zahraničních stáží, učila třídu tzv. „Ptáčat“ – dětí ze sociálně vyloučené lokality – o kterých ČT natočila dokument (ocenění „Čin roku“ - www.ptacata.cz)

Program:

 • Registrace, coffe break
 • Kdo je sociálně znevýhodněný žák
   • V tomto krátkém vstupu si vyjasníme kdo to vůbec je sociálně znevýhodněný žák, jaké jsou aspekty sociálního znevýhodnění a představíme stručně příručku „Mají na to“ a další materiály vhodné pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi.
 • Příklady dobré praxe při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Poběžovice – transformace školy na školu inkluzivního typu (Mgr. Vladimír Foist):
   • práce s pedagogickým sborem
   • spolupráce se zřizovatelem
   • ŠVP
   • hledání a nalézání zdrojů (fundraising); stanovení priorit dlouhodobého plánu rozvoje
   • získávání asistentů pedagoga, jejich financování (dlouhodobé), vzdělávání a možnosti využití
 • Oběd
 • Příklady metod a didaktických postupů, které se osvědčily při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (Mgr. Zobačová):
   • krátký dokument o úspěšně podpořené žákyni ZŠ Merhautova + diskuse
   • seznámení se s programem instrumentálního obohacování Reuwena Feuersteina – zaměření na rozvoj kognitivních schopností dětí školního věku
   • využití písma Comenius script při práci s dětmi s projevy dysgrafie
   • Drama act teaching
 • Závěrečná evaluace, ukončení semináře


Cena kurzu je 150,- Kč, zahrnuje občerstvení a odborné materiály. Dopravu na kurz lze proplatit, je potřeba předložit jízdní doklad.

Všichni účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod číslem 20889/2013-1-536.

Kapacita kurzu je omezená! Proto se prosím přihlaste co nejdříve – emailem na maria.logunova@novaskolaops.cz. Případné dotazy vám zodpoví manažerka projektu Maria Logunová na stejné e-mailové adrese nebo na telefonním čísle 604 269 529.

Pozvánku si můžete stáhnout zde.

© Nová škola, o.p.s. 2013