Aktuality

Školní asistenti už pomáhají na všech čtyřech školách

V rámci projektu Školní asistenti, podpořeného z Evropského fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím OP VK, se od počátku května 2013 (v případě ZŠ Zlonice od počátku června 2013) úspěšně podařilo nastartovat spolupráci vybraných školních asistentek v partnerských školách v Kladně, Slaném, Kutné Hoře a Zlonicích.

Školní asistentky se aktivně zapojily do výuky, v jejímž rámci pomáhají sociálně znevýhodněným žákům zvládat své úkoly a tím je plnohodnotně zapojit do vzdělávacího procesu.

Dále podporují tyto žáky formou doučování po výuce a začínají rozvíjet nabídku volnočasových aktivit i mimo výuku.

V neposlední řadě školní asistentky komunikují s rodinami zapojených žáků – např. v případě jejich absence zprostředkovávají informace ze školy o probírané látce, zadaných úkolech, potřebné přípravě na výuku či pomáhají zprostředkovat komunikaci mezi rodiči a učiteli.

Ředitelé i spolupracující pedagogové ve všech případech projevují spokojenost se zapojením nových členek pedagogického sboru.

© Nová škola, o.p.s. 2013