Aktuality

Rytmus vás zve na tři akreditované kurzy, věnované podpoře inkluzivního vzdělávání

Obecně prospěšná společnost Rytmus vás zve kurzy, které pořádá v Praze v říjnu a listopadu. Podrobnosti o kurzech najdete na stránkách www.inkluze.cz.

Inkluzivní vzdělávání v praxi

Seminář s Martinou Novákovou věnující se 7 let začleňování žáků se znevýhodněním v běžné ZŠ.

Každý žák má jiné potřeby při práci – vyhovují mu jiné podmínky při výuce, jiné tempo, jiný způsob a organizace práce, každý zvládne jiný stupeň náročnosti při plnění zadaných úkolů. Tomu je třeba přizpůsobit organizaci výuky a používané metody. Účastníci semináře se seznámí s novým způsobem jak vzdělávat žáky v běžné ZŠ (ať už jsou ve třídě začleněni žáci se SVP či ne), ukáže jim výhody tohoto způsobu výuky a nabídne zkušenosti s touto formou výuky z praxe (včetně fotografií a videoukázky).

Termín konání: 27. 11. 2014 od 13 do 17 hodin v Praze (místo bude upřesněno)

Cena: 600 Kč

Lektorka: Martina Nováková

Vice najdete na http://inkluze.cz/akce-116/inkluzivni-vzdelavani-v-praxi

Tvorba a využití individuálního vzdělávacího plánu

Individuální vzdělávací plán (IVP) – základ kvalitního vzdělávání žáků se znevýhodněním. 

Individuální vzdělávací plán nemůže být „formální formulář“, ale živý dokument, který při dobrém nastavení bude učiteli ku pomoci. Z IVP by učitel i rodič měli jasně vědět, co se bude žák učit a jakým způsobem. Také jakým způsobem bude hodnocen. Během kurzu se budeme zabývat také tím, jak efektivně definovat vzdělávací cíle vzhledem k individuálním potřebám žáků. Jak sestavit IVP tak, aby dosáhl formy nástroje, který vám pomůže při každodenní pedagogické práci se začleněným žákem.

Okruhy kurzu:

  • legislativní a jiné dokumenty vztahující se k tvorbě IVP
  • zjišťování potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • týmová spolupráce
  • etapy tvorby IVP
  • seznámení se s nástrojem Přístupu zaměřeného na člověka
  • vyhodnocení kladů a možných úskalí práce s IVP
  • reflexe postupu práce s IVP ve škole
  • Termín konání: 21. 10. 2014 od 9 do 17 hodin.

Místo konání: VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2.

Cena: 1 200 Kč.

Lektorka: Michaela Němcová

Podrobnosti najdete na http://inkluze.cz/akce-115/tvorba-a-vyuziti-individualniho-vzdelavaciho-planu

Tvorba Profilu na jednu stránku

Profil na jednu stránku je souhrn důležitých informací o dítěti či mladém člověku a o způsobech jak jej nejlépe podpořit. Může se využít i ve škole jako jeden z nástrojů, který pomáhá začlenění žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Profil na jednu stranu dává možnost začleněným dětem a mladým lidem vyjádřit své silné stránky a ujasnit si, jakou podporu ve škole potřebují.

Během metodického setkání se budete moci s nástrojem seznámit, naučit se jej vytvářet a využívat ve škole. Na závěr setkání obdržíte tištěnou publikaci Metodický průvodce Profil na jednu stránku. Metodika obsahuje informace, co je to profil na jednu stránku, jak se tvoří, pro koho je určen. Dále v něm naleznete pracovní listy pro získávání informací k sestavení profilu a nedílnou součástí metodiky jsou i ukázky profilů konkrétních dětí.

Termín konání: 24. 10. 2014 od 9 do 13 hodin v Praze (místo bude upřesněno).

Lektorka: Radka Čebišová

Cena: 600 Kč

Více zde - http://inkluze.cz/akce-96/tvorba-profilu-na-jednu-stranku

AKTUALITY

Asistentka pedagoga s praxí hledá práci v okrese Zlín

26.10.2020

AP s praxí ( PAS, ADHD, VPU ) hledá pracovní uplatnění jak na ZŠ, tak SŠ v okrese Zlín. Nebráním se ani zařízením na vesnicích v okolí, při rozumné dojezdové vzdálenosti. Pracovní úvazek ideálně 0,5 a klidně i méně. >>

Nová aplikace Zapojmevšechny.cz přináší praktické tipy i pro asistenty pedagoga

26.10.2020

Učitelé i asistenti pedagoga zde naleznou aktivity využitelné ve výuce, ředitelé škol zase tipy od svých kolegů. Rodiče se dozvědí, jak vypadá vzdělávání na oblíbených a přitom inkluzivních školách, naleznou zde i inspiraci pro rozvoj svých dětí. Praktická mapa umožňuje najít odborníky z celé ČR, k dispozici je také poradna. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013