Aktuality

Rytmus nabízí nové semináře (nejen) pro učitele. Tématem jsou žáci se znevýhodněním v běžných školách

Obecně prospěšná společnost Rytmus otvírá od září 2014 nové vzdělávací semináře. 

Semináře jsou určené učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům a zaměřují se na nové metody a přístupy v práci s kolektivem třídy, na tvorbu a praktické využití individuálního vzdělávacího plánu, na efektivní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga nebo na nové nástroje, které pomohou v začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol.

1) KRABIČKA NA CESTU - RADY, NÁPADY, ZKUŠENOSTI A INFORMACE,

8. 9. 2014 Praha

Přichází v novém školním roce do vaší třídy žák se speciálními vzdělávacími potřebami? Chcete se na tuto novou situaci co nejlépe připravit? Nabízíme seminář, který pomůže učitelům připravit se na příchod žáka se znevýhodněním do školy, třídy. Častokrát se v naší praxi setkáváme s učiteli v této situaci a vnímáme jejich obavy, potřebu informací, touhu připravit se co nejlépe na to, jak učit nejlépe v nové situaci. Více informací http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/Krabicka_na_cestu.pdf

2) JAK VYTVOŘIT A EFEKTIVNĚ VYUŽÍT IVP PRO ŽÁKY S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

9. 9. 2014 Praha

Účastníci semináře se seznámí s problematikou vzdělávání dětí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Důraz je kladen na týmovou spolupráci nejen v průběhu vzdělávání, ale i při vzniku individuálního vzdělávacího plánu. Seznámíte se s různými metodami práce, s možnostmi, jak rozvíjet schopnost komunikace dětí. Budou představeny různé druhy stimulací a terapií, které jsou součástí rehabilitačního programu speciálních škol. Více informací http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/IVP_rehab%281%29.pdf

3) EFEKTIVNÍ VYUČOVACÍ METODY V INKLUZÍVNÍ TŘÍDĚ

17. 9. 2014 Praha

Jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí,povah, způsobů přemýšlení? Jak učit děti, aby učení bylo prospěšné všem dětem ve třídě? Jak naplánovat a zorganizovat výuku v inkluzivní třídě tak, aby pracovaly všechny děti? Jaké jsou efektivní vyučovací techniky? Jak se mám na takovou výuku připravit? Takové podobné otázky nás-pedagogy i asistenty pedagoga-napadají, když chceme učit tak, aby děti byly ve výuce aktivní. Což neznamená, že „běhají" nebo se „válejí na koberci". Aktivní učení znamená vytvořit prostor pro osobnost každého zúčastněného. Více na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/EVT.pdf 

4) SPOLEČNÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGA

7. 10. 2014, Praha

Seminář nabízí učitelům a asistentům v běžných školách informace i zkušenosti, jaké jsou výhody efektivní spolupráce a komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během náročného procesu práce ve třídě se začleněným žákem. Kurz je veden prožitkovou formou. Více na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/AP%2BP.pdf 

Kompletní nabídku naleznete na stránkách organizace: www.rytmus.org nebo http://inkluze.cz/akce-109/kurzy-pro-ucitele-podzim-2014.

AKTUALITY

Asistentka pedagoga s praxí hledá práci v okrese Zlín

26.10.2020

AP s praxí ( PAS, ADHD, VPU ) hledá pracovní uplatnění jak na ZŠ, tak SŠ v okrese Zlín. Nebráním se ani zařízením na vesnicích v okolí, při rozumné dojezdové vzdálenosti. Pracovní úvazek ideálně 0,5 a klidně i méně. >>

Nová aplikace Zapojmevšechny.cz přináší praktické tipy i pro asistenty pedagoga

26.10.2020

Učitelé i asistenti pedagoga zde naleznou aktivity využitelné ve výuce, ředitelé škol zase tipy od svých kolegů. Rodiče se dozvědí, jak vypadá vzdělávání na oblíbených a přitom inkluzivních školách, naleznou zde i inspiraci pro rozvoj svých dětí. Praktická mapa umožňuje najít odborníky z celé ČR, k dispozici je také poradna. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013