Aktuality

Rytmus nabízí nové semináře (nejen) pro učitele. Tématem jsou žáci se znevýhodněním v běžných školách

Obecně prospěšná společnost Rytmus otvírá od září 2014 nové vzdělávací semináře. 

Semináře jsou určené učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům a zaměřují se na nové metody a přístupy v práci s kolektivem třídy, na tvorbu a praktické využití individuálního vzdělávacího plánu, na efektivní spolupráci mezi učitelem a asistentem pedagoga nebo na nové nástroje, které pomohou v začleňování dětí se znevýhodněním do běžných škol.

1) KRABIČKA NA CESTU - RADY, NÁPADY, ZKUŠENOSTI A INFORMACE,

8. 9. 2014 Praha

Přichází v novém školním roce do vaší třídy žák se speciálními vzdělávacími potřebami? Chcete se na tuto novou situaci co nejlépe připravit? Nabízíme seminář, který pomůže učitelům připravit se na příchod žáka se znevýhodněním do školy, třídy. Častokrát se v naší praxi setkáváme s učiteli v této situaci a vnímáme jejich obavy, potřebu informací, touhu připravit se co nejlépe na to, jak učit nejlépe v nové situaci. Více informací http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/Krabicka_na_cestu.pdf

2) JAK VYTVOŘIT A EFEKTIVNĚ VYUŽÍT IVP PRO ŽÁKY S TĚŽKÝM MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

9. 9. 2014 Praha

Účastníci semináře se seznámí s problematikou vzdělávání dětí s těžkým mentálním a kombinovaným postižením. Důraz je kladen na týmovou spolupráci nejen v průběhu vzdělávání, ale i při vzniku individuálního vzdělávacího plánu. Seznámíte se s různými metodami práce, s možnostmi, jak rozvíjet schopnost komunikace dětí. Budou představeny různé druhy stimulací a terapií, které jsou součástí rehabilitačního programu speciálních škol. Více informací http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/IVP_rehab%281%29.pdf

3) EFEKTIVNÍ VYUČOVACÍ METODY V INKLUZÍVNÍ TŘÍDĚ

17. 9. 2014 Praha

Jak učit společně děti, které jsou rozdílných úrovní znalostí,povah, způsobů přemýšlení? Jak učit děti, aby učení bylo prospěšné všem dětem ve třídě? Jak naplánovat a zorganizovat výuku v inkluzivní třídě tak, aby pracovaly všechny děti? Jaké jsou efektivní vyučovací techniky? Jak se mám na takovou výuku připravit? Takové podobné otázky nás-pedagogy i asistenty pedagoga-napadají, když chceme učit tak, aby děti byly ve výuce aktivní. Což neznamená, že „běhají" nebo se „válejí na koberci". Aktivní učení znamená vytvořit prostor pro osobnost každého zúčastněného. Více na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/EVT.pdf 

4) SPOLEČNÝ SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY A ASISTENTY PEDAGOGA

7. 10. 2014, Praha

Seminář nabízí učitelům a asistentům v běžných školách informace i zkušenosti, jaké jsou výhody efektivní spolupráce a komunikace mezi oběma pedagogickými pracovníky během náročného procesu práce ve třídě se začleněným žákem. Kurz je veden prožitkovou formou. Více na http://www.rytmus.org/rytmus/sites/File/kurzy/AP%2BP.pdf 

Kompletní nabídku naleznete na stránkách organizace: www.rytmus.org nebo http://inkluze.cz/akce-109/kurzy-pro-ucitele-podzim-2014.

AKTUALITY

Jak se dařilo asistentům v době krize? Jak se připravit, abychom případné další zavření škol zvládli lépe? Podívejte se na webinář

29.05.2020

Jak dnes asistenti spolupracují s pedagogy a jak podporují žáky se speciálními vzdělávacími potřebami? Jaké nástroje a metody v práci na dálku se asistentům osvědčily? Na co by bylo dobré po aktuálních zkušenostech navázat a co lze stále ještě zlepšovat? To probírali na webináři projektu APIV B Alexandra Petrů z Člověka v tísni a Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu ČR. >>

Asistent pedagoga hledá práci v Tišnově a okolí

27.05.2020

Hledám práci na pozici asistenta pedagoga v Tišnově a okolí. Mám středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Nyní studuji druhý semestr CŽV Masarykovy university v Brně obor Vychovatelství. Mám s dětmi zkušenosti a velmi kladný vztah. Měla bych zájem o uplatnění v tomto oboru nejlépe v MŠ či ZŠ. >>

ZŠ v Praze 6 nabízí práci asistenta pedagoga na 1,0 úvazek

27.05.2020

ZŠ Hanspaulka na Praze 6 nabízí práci asistenta pedagoga na plný úvazek k chlapci s tělesným postižením (s obsluhou vozíku), který je žákem druhého stupně. Nabízíme pevnou pracovní dobu převážně v dopoledních hodinách. Příjemný pracovní kolektiv, práce v týmu. Možnost získání praxe a dalšího vzdělávání. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013