Aktuality

Psycholog: Učitel musí umět rozlišit nevychovanost od problému typu ADHD

Přinášíme ukázku ze zajímavého rozhovoru o ADHD a učitelích s dětským psychologem a terapeutem Martinem Hofmanem.

"Pokud se bavíme čistě o ADHD, což je kognitivní a neurologická záležitost, která nijak nesouvisí s vůlí, tedy to dítě to nemůže samo o sobě jednoduše ovlivnit, tak liberální výchova sama o sobě to nemohla vyvolat," říká dětský psycholog a terapeut Martin Hofman.

Jak dítě „získá“ poruchu ADHD?

Dřív se jí říkalo lehká mozková dysfunkce, protože se předpokládalo, že jde o poruchu na úrovni nervové tkáně v mozku. Dnes se používá název ADHD, který popisuje stavy, jako jsou energetické disbalance a porucha soustředění. Ale není úplně známo, kde je původ. Může být v genetice nebo v rané zátěži. Nicméně se ví, že nesoustředěnost dětí zvyšuje třeba velké množství cukru a některé chemické přísady v potravinách.

Průzkumy ukazují, že dětí s takovou poruchou se rodí čím dál víc, čím to je?

Za prvé dnes existuje lepší diagnostika, která je schopná tyto děti zachytit dříve a lépe než předtím. Spoustu lidí si myslí, že je těchto dětí víc, protože je teď víc diagnóz, říkají “tohle za nás nebylo” - ale ono to bylo, jen se to nediagnostikovalo...

.....

...Zpět k ADHD. Nutno podotknout, že na druhou stranu ne všechny děti s ADHD musí mít poruchu chování. Může škola přispět i k tomu, aby se tohle chování nerozvinulo?

Záleží na tom, jak se k nim chová učitel. Děti na prvním stupni jsou velmi prosociální a jejich vztah k učení, škole a vzdělávání se tvaruje. Zásadní podmínkou, aby se vše nerozvinulo v poruchu chování, je to, že učitel se k dítěti chová mile, vítá ho ve třídě i škole. Klíčové je, aby k němu byl vstřícný a zároveň mu vytvářel hranice a pravidla, která by ho naučila regulovat sebe sama, ale ne za cenu toho, že mu otráví školu.

Jak to má vypadat konkrétněji?

Děti s ADHD často sice nedokážou v klidu déle posedět, zato se umí zapojit do akčnější nebo skupinové výuky, která tomu třeba může být přizpůsobena. Nebo učitel může prostě akceptovat, že se to dítě půjde na chvilku proběhnout dozadu do třídy, bude chvíli dělat něco jiného a pak bude zase klidnější. Klíčová je rovnováha požadavků na dítě a jeho možností. Pokud je na něj příliš velký tlak, dítě to otráví a školu postupně nesnáší....

Celý rozhovor najdete na https://www.respekt.cz/spolecnost/ucitel-musi-umet-rozlisit-nevychovanost-od-problemu-typu-adhd

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013