Aktuality

Prosba na asistenty pedagoga: vyplňte dotazník a pomozte s výzkumem potřeb

Uveřejňujeme prosbu kolegů z organizace Člověk v tísni. Věnujte jim prosím trochu času, můžete tím přispět ke zkvalitnění nabídky pro svou profesi.

Vážení kolegové,

dovolte, abychom Vás požádali o vyplnění dotazníku a tím o zapojení se do šetření realizovaného v rámci projektu "Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR". Cílem šetření je zmapovat situaci v oblasti systému vzdělávání asistentů pedagoga (dále jen AP) - zda současná podoba vzdělávání připravuje asistenty z hlediska jejich odborné kvalifikace, připravenosti na realizaci své profese, na spolupráci s učitelem a cílovou skupinou žáků a případně jejich rodin.

Zjištěné údaje jsou sebrány anonymně a budou statisticky zpracovány. Budou sloužit jako podklad ke zkvalitnění profesní přípravy a dalšího vzdělávání asistentů pedagoga. Profesní přípravou v dotazníku máme na mysli možnosti středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání, dalším vzděláváním máme na mysli kurzy a semináře, kterými si asistenti pedagoga mohou rozšiřovat své vzdělání (nazýváno je též zkratkou DVPP).

Pokud na některou z otázek nebudete chtít odpovědět, nechte ji prosím nezodpovězenou, a nebo vepište svůj postoj/názor do posledního okénka. Je možné, že Vám Váš prohlížeč nabídne jako poslední možnost odpovědi "Other" - sem můžete doplnit svou odpověď, pokud Vám nestačily možnosti nabídnuté v otázce.

Velice si vážíme Vašeho zapojení do tohoto šetření a děkujeme za čas, který věnujete tomuto dotazníku. Až dokončíte vyplňování, klikněte na tlačítko Submit/Odeslat.


Odkaz na dotazník - https://docs.google.com/forms/d/13fFJ9dnlBV5Y_1QYENOvDiQadmtMHU4QcO1I1JeAlFk/viewform


 

Pokud se k Vám výzva k vyplnění tohoto dotazníku dostala vícekrát, vyplňte ho, prosím, jen jednou.

Tým výzkumníků,
projekt Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

© Nová škola, o.p.s. 2013