O projektu

Novinky v projektu

V tzv. „přípravném“ týdnu, tedy 26. – 30.8., prošli zaměstnanci škol zapojených do projektu „Školní asistent“ kurzy Začínáme s asistentem pedagoga a Tandem.

Od pondělí do středy jsme stihli objet všechny čtyři zapojené školy, čtvrtek a pátek pak byl věnován intenzivnější práci dvojic učitel – asistent.

Jednodenního kurzu Začínáme s asistentem pedagoga se zúčastnily celé pedagogické sbory a tak se i učitelé, kteří dosud s asistentem nepracovali, měli možnost seznámit s jeho náplní práce a udělat si o využití této inkluzivní podpůrné profese lepší představu.

Smyslem kurzu bylo nejen seznámit pedagogy s posláním našich školních asistentek a reflektovat dosavadní praxi na jednotlivých školách, ale obeznámit je šířeji s historií a posláním asistentů pedagoga v ČR a s jejich ukotvením v současné legislativě. Se členy pedagogických sborů také jsme diskutovali o jejich dosavadní zkušenosti s asistenty - co se osvědčuje, v jakých oblastech naopak naráží na problémy a následně jak silné stránky spolupráce posilovat a slabým předcházet, případně je řešit.

 

Dvoudenního kurzu Tandem, který proběhl v krásném prostředí Toulcova dvora v Praze, a který byl určen výhradně tandemovým dvojicím učitel – asistent, se naopak zúčastnili převážně učitelé, kteří již s asistenty nějakou dobu pracují.

Smyslem kurzu bylo umožnit jednotlivým dvojicím lépe se navzájem poznat a vyměnit si zkušenosti a informace o praxi na jednotlivých školách.

Během prvního dne kurzu učitelé naslouchali asistentům a naopak asistenti učitelům a společně se pak učili předcházet konfliktům a spolupracovat.

Druhý den se účastníci seznámili blíže s konkrétními možnostmi rozdělení úkolů v rámci hodiny a zkusili si modelovou hodinu připravit. Seznámili se také s možnostmi v oblasti komunikace se sociálně znevýhodněnými dětmi a jejich rodiči, s příklady zahraniční praxe a s možnými způsoby hodnocení dětí s SVP.

Především ale, jak doufáme, načerpali inspiraci a energii pro svou další práci. Pro ilustraci uvádíme úryvek z e-mailu jedné z účastnic: „Dojeli jsme v pořádku a kurz Tandem byl pro mě přínosný. S paní učitelkou jsme si "potykaly" a je to fajn. Věřím, že se nám teď bude mnohem lépe komunikovat a spolupracovat.„

Nezbývá než nám a především účastníkům kurzů popřát, ať se projektu i nadále daří a výsledky práce se sociálně znevýhodněnými dětmi, které jsou hlavními příjemci pomoci školních asistentek, dělají všem dětem, rodičům, učitelům i asistentkám radost.

 

© Nová škola, o.p.s. 2013