Aktuality

Nové přístupy k k dětem s problémovým chováním

Organizace Rytmus vás zve na dvoudenní seminář s lektory z organizace Inclusive Solutions Derekem Wilsonem a Colinem Newtonem: NOVÉ PŘÍSTUPY K DĚTEM S PROBLÉMOVÝM CHOVÁNÍM A VYTVÁŘENÍ PODPOR VRSTEVNICKÝCH VZTAHŮ – KRUH PŘÁTEL 30. – 31. 3. 2015.

První den, pondělí 30. 3. 2015

se zaměříme na ty děti, které svým chováním matou dospělé, jež s nimi pracují. Nefunguje na ně přístup zaměřený na odměny a tresty. Našim základním cílem je vytvořit vztahy a zprostředkovat ostatním možnost, aby hlouběji přemýšleli o tom, proč děti s problémy v chování dělají to, co dělají. Jak my dospělí toto problémové chování ovlivňujeme nebo měníme. Jak na nás problémové chování působí a jakou reakci v nás vyvolává.

Dáme vám možnost reflektovat vaše postoje a reakce při práci s dětmi s problémovým chováním. Využijte tuto příležitost získat různorodé špičkové strategie, které přinesou pozitivní změnu v chování dětí, a které se potkají s jejich emocionálními potřebami.

Klíčová témata:

  • Jak správné uvítat problémové děti v nové skupině, třídě – porozumění tomu, že pocit jistoty a pocit sounáležitosti je základem vztahu
  • Jak povzbuzovat – budeme se hlouběji zabývat motivací dětí s problémy v chování
  • Jak aktivně naslouchat – naslouchání tomu, co je skryto za chováním
  • Kompas hanby – kam se lidé ubírají, když se vyrovnávají se studem? A jaké jsou zdravější cesty, aby se s tímto pocitem lépe vyrovnali?
  • Řešení problému v týmu – Kruh řešení: 30 minutové řešení problému ve skupině tak, aby se tým nerozpadl a aby se dokázal shodnout na prvních pozitivních krocích
  • Jak pracovat směrem ke změně – porozumění tomu, jaké principy by měla naše práce s dětmi obsahovat, aby vedla k nápravě, ke změně

Druhý den, úterý 31. 3 2015:

se budeme věnovat vytváření Kruhu přátel (vytváření podpor vrstevnických vztahů).

Kruh přátel je metodický nástroj, který napomáhá k začlenění těch jednotlivců, kteří jsou kvůli svému postižení, chování nebo jiné odlišnosti vystaveni riziku odmítnutí nebo izolace v komunitě nebo škole.

Kruh přátel vytváří společenství, které si uvědomuje zásadní význam vztahů a komunitních vazeb pro životy nás všech. Na kurzu se naučíte, jak kruh okolo dítěte sestavit, jak vrstevníky zaangažovat, jak je motivovat. Zažijete prožitkový workshop, který ve vás probudí mnoho výzev. Kruh přátel je pro nás pro všechny, pro život … a funguje!

Kurz je vhodný zejména pro učitele prvního a druhého stupně základních škol, asistenty pedagoga, speciální pedagogy, poradenské pracovníky a psychology pracující ve školství.

Nové přístupy k dětem s problémovým chováním, Kruh přátel

Tlumočení: Kurz bude simultánně tlumočen do češtiny

Lektoři: Derek Wilson a Colin Newton

Termín konání: 30. – 31. 3. 2015

Místo a čas konání: Praha (místo bude upřesněno), 9 – 16.30

Cena: 5 000 Kč

Více najdete na http://inkluze.cz/clanek-786/pozvanka-nove-pristupy-k-detem-s-problemovym-chovanim

AKTUALITY

Asistentka pedagoga hledá uplatnění v Havlíčkově Brodě a okolí

26.11.2020

Hledám uplatnění jako asistentka pedagoga v Havlíčkově Brodě a okolí. Uvítala bych plný úvazek, ale podmínkou to není. Absolvovala jsem akreditovaný kurz na Asistenta pedagoga. Dvouletou praxi mám z MŠ. Nabízím kladný vztah k dětem, empatii a trpělivost. V případě Vašeho zájmu, mě prosím kontaktujte, zašlu Vám obratem svůj životopis. Předem Vám děkuji za nabídky. >>

Když asistentky pedagoga nenechají sociálně znevýhodněné děti na holičkách, aneb asistentky do toho jdou, s odvahou

23.11.2020

Po první vlně epidemie coronaviru na jaře tohoto roku se hovořilo o tom, že více než 10 000 převážně sociálně znevýhodněných dětí zůstalo během ní mimo systém vzdělávání. Tato situace opět jasně poukázala na fakt, že český vzdělávací systém až na výjimky stojí na podpoře rodiny a domácí přípravě dětí. Na podzim přišla druhá vlna... >>

© Nová škola, o.p.s. 2013