Aktuality

Nová škola zve na kurz určený nejen pro asistenty, ale i vedení škol

Nová škola, o.p.s. si Vás dovoluje pozvat na akreditovaný kurz

Efektivní opatření pro vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků

31. 3. 2014; 9 – 16:30
Langhans – Centrum Člověka v tísni, Vodičkova 37, Praha 1

Jednodenní kurz je určen nejen asistentům pedagoga a spolupracujícím učitelům, ale i zástupcům vedení škol.

Lektoři:

Mgr. Vladimír Foist – ředitel ZŠ Poběžovice, která získala certifikát Férová škola Ligy lidských práv. Na této škole se daří integrovat děti sociálně vyloučené, nadané, s poruchami učení nebo autisty. Škola se nachází v pohraničí na Domažlicku. Z 240 žáků, kteří školu navštěvují, je zhruba 80 sociálně znevýhodněných.
Mgr. Jarmila Zobačová – bývalá učitelka ZŠ Merhautova v Brně, lektorka (dlouholeté zkušenosti se vzděláváním sociálně znevýhodněných žáků včetně zahraničních stáží, učila třídu tzv. „Ptáčat“ – dětí ze sociálně vyloučené lokality – o kterých ČT natočila dokument (ocenění „Čin roku“ - www.ptacata.cz))

Program:

 • Registrace, coffe break
 • Kdo je sociálně znevýhodněný žák
  • V tomto krátkém vstupu si vyjasníme kdo to vůbec je sociálně znevýhodněný žák, jaké jsou aspekty sociálního znevýhodnění a představíme stručně příručku „Mají na to“ a další materiály vhodné pro práci se sociálně znevýhodněnými dětmi.
 • Příklady dobré praxe při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků ZŠ Poběžovice – transformace školy na školu inkluzivního typu (Mgr. Vladimír Foist):
  • práce s pedagogickým sborem
  • spolupráce se zřizovatelem
  • ŠVP
  • hledání a nalézání zdrojů (fundraising); stanovení priorit dlouhodobého plánu rozvoje
  • získávání asistentů pedagoga, jejich financování (dlouhodobé), vzdělávání a možnosti využití
 • Oběd
 • Příklady metod a didaktických postupů, které se osvědčily při vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků (Mgr. Zobačová):
  • krátký dokument o úspěšně podpořené žákyni ZŠ Merhautova + diskuse
  • seznámení se s programem instrumentálního obohacování Reuwena Feuersteina – zaměření na rozvoj kognitivních schopností dětí školního věku
  • využití písma Comenius script při práci s dětmi s projevy dysgrafie
  • Drama act teaching
 • Závěrečná evaluace, ukončení semináře


Cena kurzu je 150,- Kč, zahrnuje občerstvení a odborné materiály. Dopravu na kurz lze proplatit, je potřeba předložit jízdní doklad.

Všichni účastníci obdrží Osvědčení o absolvování kurzu. Kurz je akreditován u MŠMT ČR pod číslem 20889/2013-1-536.

Kapacita kurzu je omezená! Proto se prosím přihlaste co nejdříve – emailem na maria.logunova@novaskolaops.cz. Případné dotazy vám zodpoví manažerka projektu Maria Logunová na stejné e-mailové adrese nebo na telefonním čísle 604 269 529.

© Nová škola, o.p.s. 2013