Aktuality

Nová škola, o.p.s. Vás zve na Setkání asistentů pedagoga

 

Rádi bychom Vás tímto pozvali na profesní setkání asistentů pedagoga, které se uskuteční 20. 11. 2013 v Praze. Setkání je primárně určeno asistentům pedagoga dětí se sociálním znevýhodněním, ale mohou se jej účastnit i další zájemci o tuto tématiku.

Na programu bude například představení a vyzkoušení norské metody pojmového učení Grunnlaget. Tato metoda, určená předškolním dětem a dětem prvních tříd ZŠ, pomáhá vyrovnávat handicapy v učení u dětí se sociálním znevýhodněním nebo mentálním postižením. Při práci je využíván speciální kufřík pomůcek, se kterými pedagog i děti pracují.

Dále se můžete těšit na metody, jak pracovat s knihami tak, aby děti rády četly. Romistka Marie Bořkovcová se bude věnovat romskému etnolektu češtiny, Alexandra Luhanová představí své zkušenosti z práce asistentky pedagoga na finské škole...

Více informací naleznete v přiložené pozvánce, kterou si můžete stáhnout ZDE.

Mediálním partnerem setkání se stal časopis Rodina a škola nakladatelství Portál. Starší čísla časopisu budou na místě k dispozici.

Vstupné dobrovolné. Kapacita setkání je omezená. Dotazy a přihlášky zasílejte na e-mail eva.horejcova@novaskolaops.czPo předchozí domluvě je možné účastníkům, kteří pojedou z větší vzdálenosti, proplatit cestovné.

Těšíme se na viděnou!

Program:

20. 11. 2013 9:30 – 16:30 hod.
Domov Sue Ryder, Michelská 1/7, Praha 4 

  1. představení Nové školy, o.p.s. a nového webu pro asistenty
  2. Asistentkou ve Finsku (Alexandra Luhanová) – zkušenosti asistentky pedagoga, která strávila v rámci stáže 1 rok ve Finsku
  3. Čtenářské kluby (Irena Poláková, Alžběta Ingrová) – jak přiblížit knihy čtenářům i nečtenářům. Zvyšování čtenářské gramotnosti dětí pocházejících z nepodnětného či sociálně slabého prostředí a dětí se specifickými poruchami učení.
  4. Grunnlaget (Karolína Ranglová) – norská metoda, která učí děti učit se. Pomáhá dětem z nepodnětného prostředí i dětem s mentálním postižením vyrovnávat svůj handicap. Zkušenosti s využitím metody v předškolním klubu v Bílině.
  5. Mají na to! (Matouš Bořkovec) – jak podpořit děti se sociálním znevýhodněním na ZŠ. Nová příručka organizace Člověk v tísni. Zkušenosti s individuálním doučováním dětí v rodinách a skupinovým doučováním na školách se zapojením dobrovolníků.
  6. Romský etnolekt češtiny (Marie Bořkovcová) – nářečí češtiny ovlivněné romštinou, kterým mluví někteří Romové. Popis etnolektu, role, kterou sehrává ve škole a možnosti pro asistenty, jak s ním zacházet.

 

© Nová škola, o.p.s. 2013