Aktuality

Nová škola o.p.s. nabízí nové kurzy a semináře k asistentské práci, nově i tři kazuistické - zkušenostní

Vážené kolegyně, vážení kolegové, asistentky a asistenti, učitelky a učitelé, ředitelky a ředitelé, 

dovolte, abychom Vám nabídli nově akreditované kurzy a semináře zaměřené na práci asistentů pedagoga a spolupráci mezi asistenty a učiteli.

Kurzy obecně prospěšné společnosti Nová škola vycházejí z dvacetileté zkušenosti, kterou naše organizace s prací s asistenty má (od školení původních romských asistentů a vychovatelů-asistentů učitele až po vzdělávání a metodické vedení současných asistentů pedagoga a školních asistentů); lektory kurzů jsou pedagogové s mnohaletou praxí v oboru.

Protože v posledních letech stále více cítíme potřebu po sdílení zkušeností z praxe, nabízíme kromě kurzů tradičnějšího formátu nově i tři kazuistické – zkušenostní semináře, v rámci kterých mohou asistenti sdílet a za podpory lektora řešit problémy ze své každodenní praxe.

Zajišťujeme kurzy také ve formátu „do sborovny“, ve kterém může náš lektor přijet za Vašimi asistenty a učiteli, k Vám do školy.

V případě zájmu nebo dotazů ke kurzům kontaktujte naší koordinátorku vzdělávacích programů - PhDr. Veroniku Zelinkovou (veronika.zelinkova@novaskolaops.cz, tel: 774 580 591).

Těšíme se na viděnou!

1. Asistent pedagoga a jeho spolupráce s učitelem

Rozsah: 16 hod.

Kurz seznamuje účastníky s problematikou práce asistenta pedagoga a to s důrazem jak na základní legislativně-organizační ukotvení asistentské profese, tak i na praktické otázky práce asistentů pedagoga v prostředí konkrétní školy, v podpoře konkrétního pedagoga a při práci s konkrétními žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Kurz se skládá ze tří (z jednoho šestihodinového a dvou pětihodinových) bloků.

První blok je zaměřen na teoretické a legislativní základy ukotvení profese asistenta pedagoga s důrazem na výklad norem, které mají praktické dopady do práce asistentů.

Druhý a třetí blok jsou realizovány seminární formou a zaměřují se na řešení každodenních situací a praktických problémů v oblasti uplatnění konkrétních asistentů v konkrétním školním prostředí.

Více o kurzu najdete zde.

2. Jak zavést pozici asistenta pedagoga do škol

Rozsah: 8 hod.

Kurz je určen zejména pro vedoucí pracovníky a poradenské pracovníky škol (event. školských zařízení), ve kterých je pozice asistenta pedagoga zaváděna úplně nově, event. mají z minulosti s touto profesí jen minimum zkušeností.

V kurzu je vysvětlena veškerá legislativa související s profesí asistenta pedagoga, pozornost je věnována základním doporučením pro úspěšné uvedení asistenta pedagoga do učitelského sboru, efektivní nastavení jeho práce a jeho průběžné metodické vedení.

Více o kurzu najdete zde.

3. Základní kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga

Rozsah: 8 hod.

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga.

Seminář se skládá ze dvou čtyřhodinových bloků.

V úvodu semináře jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi. Dále je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Chyby v pojetí profese asistenta pedagoga, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy

Více o kurzu najdete zde.

4. Rozšířený kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga

Rozsah: 16 hod.

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga.

Seminář se skládá ze čtyř čtyřhodinových bloků.

V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi.

V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Chyby v základním pojetí profese asistenta pedagoga z pohledu učitelů a vedení školy, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, chyby a nedostatky v uvedení asistenta pedagoga do prostředí školy, specifikace náplně práce asistenta pedagoga, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, nejčastější chyby v práci asistenta pedagoga s žáky, hranice pomoci vs. podpora samostatnosti žáka, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy, nedostatky ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků

Více o kurzu najdete zde.

5. Dlouhodobý kazuistický – zkušenostní seminář pro asistenty pedagoga

Rozsah: 32 hod.

Vzdělávací akce je koncipována jako kazuistický seminář s prostorem pro řešení praktických problémů z praxe asistentů pedagoga. Kazuistiky účastníků jsou doplněny o reflexe z výzkumů i z praxe jiných asistentů pedagoga z ČR i ze zahraničí.

Seminář se skládá z osmi čtyřhodinových bloků.

V prvním a druhém bloku jsou účastníci seznámeni s nejčastějšími problémy, se kterými se profese asistenta pedagoga setkává v praxi.

V následujících blocích je pak věnován prostor pro vlastní kazuistiky účastníků a společné hledání možných řešení problémů, kterým účastníci ve své pedagogické praxi čelí.

Obsah (základní témata pro řešení kazuistik): Specifikace základní koncepce profese asistenta pedagoga, chyby v pojetí profese asistenta pedagoga z pohledu učitelů a vedení školy, postavení asistenta pedagoga ve třídě, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a osobním asistentem, hranice rolí mezi asistentem pedagoga a školním asistentem, chyby a nedostatky v uvedení asistenta pedagoga do prostředí školy, příklady dobré a špatné praxe při představení profese asistenta pedagoga žáků a jejich zákonným zástupcům, specifikace náplně práce asistenta pedagoga, nastavení kompetencí mezi asistentem pedagoga a učitelem, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga s učitelem, specifikace hranic práce asistenta pedagoga (jaké činnosti by vykonávat neměl), hranice práce asistenta pedagoga v oblasti podpory sebeobsluhy žáků, nejčastější chyby v práci asistenta pedagoga s žáky, hranice pomoci vs. podpora samostatnosti žáka, nedostatky v metodickém vedení asistenta pedagoga ze strany ostatních pedagogických pracovníků školy, nedostatky ve spolupráci asistenta pedagoga se školským poradenským zařízením, nedostatky ve spolupráci se zákonnými zástupci žáků, organizačně-pracovní problémy asistentů pedagoga (dovolená, studijní volno, plat ad.), možnosti a potenciální úskalí v oblasti spolupráce asistenta pedagoga s institucemi mimo školu (NNO, OSPOD ad.).

Více o kurzu najdete zde.

Přehled všech kurzů Nové školy si můžete přečít zde.

AKTUALITY

Mateřská škola Louňovice hledá školního asistenta úvazek 0,5

09.07.2020

Mateřská škola Louňovice Praha východ přijme od 1. září 2020 do 31. srpna 2021 školního asistenta/asistentku na poloviční úvazek tj. 4 hodiny denně dopoledne. Nabízíme rodinné prostředí malé MŠ uprostřed přírody, příjemný kolektiv. Požadujeme vzdělání dle platné legislativy, bezúhonnost a nadšení pro práci s dětmi. >>

Asistentka pedagoga hledá práci v Plzni-městě

01.07.2020

Hledám práci asistenta pedagoga v ZŠ nebo MŠ v Plzeň-město, úvazek 0,5; 0,75; 1,0. Mám akreditace na asistenta pedagoga a pedagoga volného času. Praxe v MŠ a u dětí v kroužku. Děti mám ráda a ráda bych jim dál pomáhala. >>

Asistentka pedagoga hledá práci v Plzni

01.07.2020

Hledám práci na pozici asistent pedagoga v Plzni v MŠ, ZŠ i v ZŠ speciální. Úvazek 0,75 -1,0. V lednu 2020 jsem dokončila bakalářské studium speciální pedagogiky. Praxi mám především z průběhu studia na škole, v pracovní pozici asistenta jsem zatím nepůsobila. Ráda se ale rychle přizpůsobuji a učím všemu potřebnému. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013