Aktuality

Nová škola nabízí v červnu kvalifikační kurz pro asistenty pedagoga

Nová škola, o.p.s., ve spolupráci se Svatojánskou kolejí – vyšší odbornou školou pedagogickou otevírají pro všechny zájemce s ukončeným základním vzděláním kvalifikační kurz Studium pro asistenty pedagoga (Studium pro splnění kvalifikačních předpokladů – podle § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.), akreditovaný MŠMT ČR pod č. j. MSMT - 952/2015-1-166.

  • termíny kurzu: 1. - 4., 15. - 18. a 22. - 24. červen 2015

  • místo konání kurzu: Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun

  • cena kurzu: 7.900,- Kč (v ceně je zahrnuto i ubytování)

Zájemcům doporučujeme přihlásit se co nejdříve, kapacita kurzu je totiž omezená!

Cílem kurzu je zprostředkovat účastníkům kurzu znalosti a dovednosti potřebné pro výkon profese asistenta pedagoga – absolvent získává příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§ 20).

Kurz je určen jak zájemcům o profesi asistenta pedagoga, tak i stávajícím asistentům, kteří chtějí získat zákonem stanovenou kvalifikaci. V rámci kurzu účastníci získají teoretické znalosti o práci asistenta pedagoga, o jeho spolupráci s dalšími pedagogickými pracovníky a institucemi a o legislativním ukotvení jeho práce. Absolventi budou mít přehled o formách vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, o práci s dětmi ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a o možnostech jejich začlenění do práce celé třídy. Náplní kurzu jsou základy legislativy, psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky a komunikace, absolventi budou připravováni na zvládání běžných vzdělávacích a výchovných problémů, na konstruktivní řešení nedorozumění a konfliktů v komunikaci mezi školou, rodinou a dítětem. To vše si budou moci účastníci ověřovat během praxe, která je k teoretické přípravě požadována. Absolvent získá po složení závěrečných zkoušek osvědčení o úspěšném absolvování kurzu a příslušnou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. v platném znění (§20). Teoretická část kurzu je rozdělena do tří vícedenních bloků.

Rozsah kurzu:

celkem 124 hodin, z toho 84 hodin přímé teoretické výuky a 40 hodin praxe

Datum a místo kurzu:

teoretická výuka bude probíhat v prostorách Vyšší odborné školy pedagogické Svatojánská kolej, Svatý Jan pod Skalou 1, 266 01 Beroun (ubytování v místě je zajištěno) - www.svatojanskakolej.cz
přednášky a semináře jsou rozděleny do tří bloků: 1. - 4., 15. - 18. a 22. - 24. červen 2015 (výuka v první dny bloků začíná v 15 hodin)

Cena kurzu:

7.900,- Kč (v ceně je zahrnuto ubytování během všech tří bloků)
možnost samostatného stravování (k dispozici je vybavená kuchyńka) nebo objednání stravování na místě (
snídaně 43 Kč, oběd 65 Kč, večeře 55 Kč - nutno objednat předem!)

Kurz je určen:

pro zájemce, kteří chtějí práci asistenta pedagoga v budoucnu vykonávat
pro stávající asistenty pedagoga, kteří již pracují ve školních zařízeních a chtějí získat zákonem předepsanou kvalifikaci

Podmínky účasti:

dokončené základní vzdělání

Podmínky absolvování kurzu:

alespoň 75% účast na prezenčních přednáškách a  seminářích
vykonání praxe 
záverečná práce na stanovené téma ve stanovaném rozsahu a termínu
úspěšné složení závěrečné zkoušky

Přihlášení:

Přihlášku najdete na http://novaskolaops.cz/prihlaska-na-kvalifikacni-kurz-pro-asistenty-pedagoga

Kontaktní osoba:

Alžběta Matochová - email: alzbeta.matochova@novaskolaops.cz, telefon: 731 51 78 35

AKTUALITY

Asistentka pedagoga s praxí hledá práci v okrese Zlín

26.10.2020

AP s praxí ( PAS, ADHD, VPU ) hledá pracovní uplatnění jak na ZŠ, tak SŠ v okrese Zlín. Nebráním se ani zařízením na vesnicích v okolí, při rozumné dojezdové vzdálenosti. Pracovní úvazek ideálně 0,5 a klidně i méně. >>

Nová aplikace Zapojmevšechny.cz přináší praktické tipy i pro asistenty pedagoga

26.10.2020

Učitelé i asistenti pedagoga zde naleznou aktivity využitelné ve výuce, ředitelé škol zase tipy od svých kolegů. Rodiče se dozvědí, jak vypadá vzdělávání na oblíbených a přitom inkluzivních školách, naleznou zde i inspiraci pro rozvoj svých dětí. Praktická mapa umožňuje najít odborníky z celé ČR, k dispozici je také poradna. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013