Aktuality

Nadužívání asistentů pedagoga? Co by na to asi řekli v Anglii

Zbyněk Němec, vysokoškolský pedagog a metodik Nové školy

V posledních letech nás velmi těší, že počty asistentů pedagoga v našem školství rok od roku rostou. V září 2017 pracovalo v regionálním školství v ČR více než 17 tisíc asistentů pedagoga, od roku 2014 se u nás počet asistentů pedagoga zdvojnásobil. 

Co nás ale těší už daleko méně, je způsob, jak na tento nárůst asistentů pedagoga reagují někteří odborníci na školství i oficiální instituce – nejen že v debatách můžeme slyšet názory o nadužívání asistentů a o jejich příliš vysokých počtech ve školách, ale dokonce i letošní legislativní úpravy (novelizace vyhlášky č. 27/2016 Sb. vyhláškou č. 416/2017 Sb.) ze strany ministerstva školství a poslanecké sněmovny jsou zjevně vedeny snahou snížit úvazky asistentů pedagoga a omezit výdaje na jejich platy.

Úhlů pohledu na toto téma je samozřejmě celá řada, dnes zkusíme třeba mezinárodní srovnání.

Co by na to asi řekli třeba v Anglii?

Pojďme se společně podívat na několik údajů z oficiální statistické zprávy, kterou vydal vládní Department for Education se sídlem v Londýně:

Tak například tato zpráva o stavu pedagogických pracovníků v listopadu 2017 konstatuje, že loni pracovalo v anglických školách 452 tisíc učitelů a 263 tisíc asistentů pedagoga. Tedy na každých pět učitelů vychází tři asistenti.

No ovšem, dá se argumentovat tím, že Anglie má oproti České republice pětkrát více obyvatel, ale ani to nevysvětluje, proč má patnáctkát více asistentů pedagoga.

Nejvýrazněji jsou asistenti pedagoga v Anglii zastoupeni v předškolním vzdělávání a na prvním stupni základních škol (nursery and primary schools), kde podle statistik pracuje 221 tisíc učitelů a s nimi 176 tisíc asistentů – na každých deset učitelů zde tak vychází osm asistentů pedagoga.

V České republice jeden z pěti učitelů pracuje s asistentem, v Anglii na prvním stupni naopak jen jeden z pěti učitelů asistenta ve třídě nemá…

Že by to Angličané vzali za špatný konec? Že by se zbytečně rozhodli investovat obrovské množství finančních prostředků na platy lidí, kteří nejsou ve školách potřeba? Nezdá se, nebo si to alespoň neuvědomují – i u nich vzrost počet asistentů pedagoga, za posledních šest let o celých 40 tisíc…

Ne, angličtí učitelé a školští úředníci v tomto chybu nedělají, naopak podle všeho si dobře uvědomují, že tandem dobře připraveného asistenta pedagoga a učitele, který umí s asistentem pracovat, může výrazně přispět k celkové efektivitě vzdělávacího systému a tím i k celkové vzdělanosti budoucích generací.

Ano, stojí to peníze a je to otázka priorit.

V Anglii asi vzdělávání prioritou je a tak se do něj investuje. Třeba se jednou vzdělávání stane prioritou i u nás…

Zdroj dat: https://www.gov.uk/government/statistics/school-workforce-in-england-november-2017

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013