Aktuality

MŠMT obnovilo rozvojový program financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním i na rok 2017/2018!!

Začátkem letních prázdnin jsme Vás informovali, že ministerstvo školství k 31. srpnu 2017 skončí s rozvojovým programem financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním a že řada těchto asistentů bude patrně muset svá místa ve školách opustit.

Nyní dovolte, abychom Vás s radostí informovali, že ministerstvo revidovalo toto své rozhodnutí a rozvojový program bude i na příští školní rok vyhlášen.

V původní zprávě o ukončení rozvojového programu (kterou najdete zde) jsme požádali školy a asistenty, kterých se ukončení programu týká, aby se nám ozvali a napsali nám, jak se jich toto opatření dotkne a co pro ně ukončení rozvojového programu znamená.

Navzdory období letních prázdnin se nám sešla řada reakcí od ředitelů, kteří očekávali propouštění asistentů, i od asistentů, kteří tím přicházeli o práci.

Schůzka s panem ministrem přinesla výsledek

Na základě těchto zpráv jsme se pokusili iniciovat schůzku s kompetentními pracovníky MŠMT, což se – díky podpoře a pomoci předsedkyně ČOSIV (České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání) Kláry Laurenčíkové – v závěru minulého týdne podařilo. Velmi nás potěšilo, že pan ministr Štech projevil velkou vůli a ochotu zabývat se problémy, které v důsledku ukončení rozvojového programu školám vznikají, a hledat řešení těchto problémů.

Výsledkem jednání byl pak příslib, že ministerstvo v co nejrychlejším schvalovacím procesu vytvoří pokračování rozvojového programu tak, aby školy, které zaměstnávaly asistenty pro žáky se sociálním znevýhodněním ve školním roce 2016/2017, měly možnost pokračovat v jejich zaměstnávání i v roce 2017/2018.

Rozvojový program bude vyhlášen do konce srpna

O některých našich spolupracujících škol víme, že už toto pondělí (21. 8.) obdržely od pana náměstka Pícla z MŠMT dopis, ve kterém je informuje o připravovaném vyhlášení rozvojového programu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září - prosinec 2017.

Rozvojový program by měl být na webových stránkách MŠMT vyhlášen do 31.8.2017, termín pro zasílání žádostí by měl být do 15.9.2017, žádat budou moci pouze ty školy, které tento typ asistentů zaměstnávaly už v období leden-srpen 2017.

S definitivním ukončením rozvojového programu financování asistentů pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním pak ministerstvo počítá ke konci nadcházejícího školního roku (tedy k 31. 8. 2018), školy tak budou mít ještě jeden rok na to, aby iniciovaly přechod financování těchto asistentů pedagoga do systému podpůrných opatření (tedy aby se pokusily zajistit potřebná doporučení od školských poradenských zařízení).

Děkujeme za podporu

Rádi bychom tímto poděkovali všem ředitelům, učitelům i asistentům, kteří se nám v reakci na předpokládané ukončení rozvojového programu ozvali a informovali nás o své situaci - jen díky tomu jsme mohli zodpovědně předat informaci o závažnosti problému na ministerstvo.

Rádi bychom také poděkovali kolegyním z Nadace Open Society Fund Praha za zprostředkování kontaktů s některými dotčenými školami a z České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání za zajištění jednání s pracovníky MŠMT.

V první řadě ale děkujeme panu ministru Štechovi a všem odpovědným pracovníkům ministerstva za jejich rozhodnutí pokračovat v rozvojovém programu, který je pro řadu škol, učitelů a sociálně znevýhodněných žáků velmi významnou pomocí.


Připravujeme zastřešující asociaci asistentů. Máte zájem se přidat?

Nová škola,která mimo jiné zajišťuje provoz tohoto portálu, v současnosti zvažuje možnost vytvoření organizace, která by zastřešovala asistenty pedagoga a školní asistenty, hájila jejich zájmy a napomáhala jejich profesnímu růstu.

Organizace by se jmenovala „Asociace asistentů ve školství“ a její činnost bychom rádi zahájili v roce 2018.

Více najdete v článku zde.

Protože ale rozjezd takové organizace je poměrně náročný, rádi bychom předem zjistili, nakolik byste Vy – asistenti pedagoga a školní asistenti – měli o podporu ze strany takové organizace zájem.

Obracíme se proto na Vás s prosbou o vyplnění krátkého dotazníku, který by měl zájem o činnost Asociace zmapovat.

Dotazník najdete zde: https://www.survio.com/survey/d/N9A4C9M3O9U8H6P9N

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013