Aktuality

Jaké jsou vaše zkušenosti z distanční výuky a návratu dětí do školy?

Vážené asistentky, vážení asistenti,

dovoluji si Vás oslovit s prosbou k účasti na výzkumném šetření, které realizuje vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni. Cílem šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol.

CÍLOVOU SKUPINOU DOTAZNÍKU JSOU TEDY VÝHRADNĚ ASISTENTI PEDAGOGA A ŠKOLNÍ ASISTENTI.

Šetření je anonymní a jeho výsledky chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů pedagoga a školních asistentů v českém vzdělávacím systému.

DOTAZNÍK JE MOŽNÉ DO 30.9.2020 VYPLNIT ZDE.

První výsledky výzkumu představíme na online konferenci S asistenty k lepší škole 20.10.2020, na kterou Vás tímto také srdečně zveme.

Kompletní výstupy šetření budou zveřejněny v listopadu 2020 na www.clovekvtisni.cz/varianty.

Za program Varianty Vám předem mnohokrát děkuji za spolupráci a přeji hodně sil v tomto náročném období.

S pozdravem,

Tomáš Habart
Ředitel programu Varianty

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013