Aktuality

Jak se dařilo asistentům v době krize? Jak se připravit, abychom případné další zavření škol zvládli lépe? Podívejte se na webinář

Řada asistentů pedagoga v době uzavření škol (v rámci opatření k prevenci koronavirové epidemie) spolupracovala s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami i s jejich rodiči, byli ale i asistenti, kteří zůstávali nevyužití; u žáků se sociálním znevýhodněním v mnoha případech asistenti poskytovali rodičům žáků také poradenství v oblasti sociálních služeb.

Pro případ, že by v budoucnu došlo k dalším hrozícím epidemiím a dalšímu uzavírání škol, bylo by vhodné efektivněji nastavit systém využívání asistentů pedagoga v distanční výuce žáků a profesně připravit asistenty i na poskytování poradenské podpory pro rodiny žáků v sociální oblasti.

Tato a další témata probírali na webináři projektu APIV B Alexandra Petrů z obecně prospěšné společnosti Člověk v tísni a Tomáš Machalík z Národního pedagogického institutu České republiky.

Webinář s celou řadou zajímavých postřehů a doporučení je veřejnosti volně dostupný na adrese https://www.youtube.com/watch?v=MLo-duHDKTY&t=258s

Náš starší článek o tom, jak školy mohou využívat asistenty pedagoga v době zrušené prezenční výuky, najdete zde: http://www.asistentpedagoga.cz/co-mohou-delat-asistenti-v-dobe-zrusene-prezencni-vyuky-ve-skolach

© Nová škola, o.p.s. 2013