Aktuality

Jak děti chválit, aby z toho něco měly?

„Ty jsi skvělý!“ Tuto větu sice slyší každý rád, ale kromě dobrého pocitu nic jiného nepřinese. Odborníci na výchovu se shodují, že pochvala může dítěti dokonce i dlouhodobě uškodit. Dítě se na ní může stát závislé a začne dělat věci jen za pochvalu. Odměny tedy berou dětem radost z činnosti samotné. Zadruhé dítě nebude přesně vědět, v čem je dobré a v čem se má naopak zlepšovat. A dále je všeobecná pochvala jen vyjádřením postoje jedné osoby, ale jiní lidé mají jiná měřítka a dítěti se v tom špatně orientuje, pokud dostane pochvalu od jednoho, ale u druhého za stejnou věc ne. Dítě se tedy může stát dlouhodobě závislé na autoritách, ohlížet se pouze po názoru druhých, nebo úplně ztratit vnitřní motivaci.

Psycholožka Jana Nováčková, která vytvořila program Respektovat a být respektován v rozhovoru zmínila například výzkumy, které už v 70. letech ukázaly, že kdykoliv následovala odměna, byly výsledky činnosti horší. Když měly třeba testující osoby skládat puzzle, tak ty, které za to měly slíbenou odměnu, o přestávce nepokračovaly. Na druhé straně ti, kteří za to odměnu nedostali, se zájmem skládali i o přestávce.

Jak tedy správně chválit? Pakliže chceme dítěti ukázat, v čem je schopné a co se mu daří, pak je vhodné použít pochvalu popisem. „Při pochvale doporučujeme používat konkrétní popis toho, co dítě udělalo dobře,“ vysvětluje ředitelka neziskové organizace Schola Empirica Egle Havrdová. V praxi to znamená, že při pohledu na namalovaný obrázek pedagog místo „ty jsi šikulka“ může zvolit popisnou pochvalu: „Hezky jsi zvolil barvy, které se k sobě hodí. Dobře jsi také vystihl poměr velikostí stromu, domu a psa. A namaloval jsi krajinu ze zajímavé perspektivy, to mi úplně dává pocit, jako bych tam stála.“ Metodika projektu chápe pochvalu jako pozitivní zpětnou vazbu, kde je cílem říct, co se povedlo, a dlouhodobě se tím tak zvyšuje sebevědomí dítěte. „Důležité je nechválit jen výsledek, ale také snahu,“ upozorňuje Egle Havrdová.

Pochvalou lze změnit i nějaký návyk. „Důležité přitom je, abychom ten jako by velký návyk rozdělili na jednotlivé části nebo stupně. Za každý dosažený stupeň pak dítě chválíme zvlášť,“ říká Egle Havrdová.

Bára Procházková
Autorka je novinářka, kterou rodičovská dovolená přivedla k tématům vzdělávání.

Schola Empirica pracuje na projektu „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, který je primárně určen pro sociální pracovníky, kteří mají kontakt s celými rodinami. Cílem je pomoci rodičům komunikovat s dětmi, aby se omezilo nežádoucí chování. V případě zájmu o další materiály mohou pedagogičtí asistenti kontaktovat organizaci Schola Empirica na mailu info@scholaempirica.org.

AKTUALITY

ZŠ speciální v Psárech přijme asistenta pedagoga

23.09.2020

Pro naši ZŠ speciální v Psárech hledáme asistentku/asistenta pedagoga k dětem s kombinovaným postižením. Úvazek 0,75. Nástup možný ihned. Asistentské vzdělání není nutné, lze dodělat. Dobrá dostupnost z Prahy MHD. >>

MŠ v Říčanech – Kuří hledá asistenta pedagoga na 0,5 úvazek

23.09.2020

Pro Mateřskou školu Kuřátko v Říčanech – Kuří hledáme asistenta pedagoga, 20 hodin/týden, nástup nejlépe 1. října 2020. Nabízíme rodinnou atmosféru malé školy, přátelské a podnětné pracovní prostředí, nové a moderní zázemí, maximální materiální i personální podporu. Požadujeme laskavý, trpělivý a vstřícný přístup k dětem, schopnost pracovat v týmu a umět říci vlastní názor. >>

Jaké jsou vaše zkušenosti z distanční výuky a návratu dětí do školy?

22.09.2020

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni prosí o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol. Šetření je anonymní a jeho výsledky chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů v českém vzdělávacím systému. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013