Aktuality

Ignorujte zlobení! Přinese to klid a pohodu

Napomínání, kárání či křik, to je automatická reakce dospělých na to, když se dítě nechová žádoucím způsobem, někdo by řekl, že zlobí či neposlechne. Často to však nevede k uklidnění, alespoň ne dlouhodobě. Studie ukázaly, že pokud budou dospělí pozornost věnovat spíše pozitivnímu chování dětí, a to negativní budou ignorovat, tak že to negativní dlouhodobě vymizí. „Vycházíme z toho, že zlobení je často pouze jen vyžadování pozornosti, takže pokud nebudeme v takových případech tu pozornost dítěti dávat, tak jeho chování se postupně změní,“ říká ředitelka neziskové organizace Schola Empirica Egle Havrdová.

Společně s kolegy vede projekt „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, ve kterém je jedním z pravidel „přehlížení nežádoucího chování“. V praxi to znamená, že pokud se dítě začne například houpat na židli, tak ho nebude dospělý napomínat, ale toto chování naopak přehlížet. K dítěti se s pochvalou obrátí až ve chvíli, když se přestane houpat: „Ty ale hezky klidně sedíš.“ Znamená to, že by dospělý měl věnovat dítěti pozornost hned při prvním žádoucím chování. Celkovým cílem je tedy, aby učitel/asistent pedagoga nebo rodič věnoval více pozornosti chování, kterého chce od dětí více, a naopak méně pozornosti chování, kterého chce méně. Odborníci v té souvislosti též doporučují používat celkově místo zákazů spíše pozitivní pokyny či návody – tedy místo „neběhej po třídě“ by se dalo říci „po třídě chodíme pomalu“, nebo místo „nekřič“ použít pozitivně formulované „mluvíme potichu“.

Když asistent či pedagog cíleně propojí dva přístupy komunikace s dítětem, tedy cílené věnování pozornosti s vědomým přehlížením, tak se komunikace s dítětem dlouhodobě zlepšuje. Dítě se naučí, že pozornost dospělého získá ve chvíli, když se chová podle pravidel, ne naopak. „Pokud budeme posilovat pozitivní chování a chválit děti v momentech, kdy se chovají žádoucím způsobem, bude to mít dlouhodobě ten efekt, že se posiluje pozitivní chování,“ doplňuje Egle Havrdová.

Samozřejmě nelze přehlížet agresivní chování, které je spojeno s násilím či jakýmkoliv jiným ubližováním či ničením věcí. „V tu chvíli samozřejmě dítě upozornit musíme, že takové věci se opravdu nedělají,“ říká Egle Havrdová.

Bára Procházková
Autorka je novinářka, kterou rodičovská dovolená přivedla k tématům vzdělávání.

Materiál je součástí nového projektu „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“, který v Česku rozšířila neziskové organizace Schola Empirica. Dokument pro pracovníky s dětmi se sociálním znevýhodněním a pro terénní pracovníky, kteří komunikují s rodinami, obsahuje celkem dvanáct kroků pro komunikaci s dětmi, přehlížení negativního chování je jedním z nich.

V případě zájmu o další materiály mohou pedagogičtí asistenti kontaktovat organizaci Schola Empirica na mailu info@scholaempirica.org.

AKTUALITY

ZŠ speciální v Psárech přijme asistenta pedagoga

23.09.2020

Pro naši ZŠ speciální v Psárech hledáme asistentku/asistenta pedagoga k dětem s kombinovaným postižením. Úvazek 0,75. Nástup možný ihned. Asistentské vzdělání není nutné, lze dodělat. Dobrá dostupnost z Prahy MHD. >>

MŠ v Říčanech – Kuří hledá asistenta pedagoga na 0,5 úvazek

23.09.2020

Pro Mateřskou školu Kuřátko v Říčanech – Kuří hledáme asistenta pedagoga, 20 hodin/týden, nástup nejlépe 1. října 2020. Nabízíme rodinnou atmosféru malé školy, přátelské a podnětné pracovní prostředí, nové a moderní zázemí, maximální materiální i personální podporu. Požadujeme laskavý, trpělivý a vstřícný přístup k dětem, schopnost pracovat v týmu a umět říci vlastní názor. >>

Jaké jsou vaše zkušenosti z distanční výuky a návratu dětí do školy?

22.09.2020

Vzdělávací program Varianty společnosti Člověk v tísni prosí o vyplnění krátkého dotazníku. Cílem šetření je zmapovat zkušenosti a doporučení asistentů pedagoga a školních asistentů z období distanční výuky a návratu do škol. Šetření je anonymní a jeho výsledky chceme využít jako další podklad do diskusí o roli asistentů v českém vzdělávacím systému. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013