Aktuality

Co vás jako první napadne, když se řekne asistent pedagoga?

Pomocník?... Služka?… Zachránce?... Parťák?... Vetřelec? … Hromosvod?... Zrnko mezi mlýnskými kameny? …

Takových pojmenování mohou být desítky a určitě vás také několik napadlo. V každém se zrcadlí jiná situace a jiný vztah k pozici asistenta.

Práce asistenta je opravdu důležitá, zároveň není vůbec jednoduchá. Vyžaduje velmi dobrou schopnost komunikace, a to na všechny strany: se spolupracujícím učitelem, s „přiděleným“ žákem se specifickými potřebami, s jeho spolužáky, s třídou jako celkem, s rodiči, s vedením školy, dalšími pracovníky školy… zároveň jde o práci s dětmi, u kterých je často těžké najít ty správné hranice a nenosit si trápení svých žáků i domů.

Naše pocity se tak mohou snadno přelévat. Můžeme vnímat svou roli jako užitečnou a smysluplnou – to hlavně ve chvílích, kdy nás napadá: „Jsem s učitelem dobrý parťák. Tonda se za poslední měsíc hodně zlepšil… Dneska se mi povedlo předejít záchvatu Eldy, zvládli jsme to v klidu…“. Ale jindy může snadno převládnout skepse: „Má to vůbec smysl? Vždyť tohle mu vysvětluji už po desáté. Nevidím žádné pokroky… Proč mě učitelka nevyužívá víc? Překážím jí tady?... Připadám si zbytečná… Je ta holka líná, nebo fakt nemůže?... Bojím se, že Adam bude zase agresivní. Ještě jsem od něj celá poškrábaná. …Na co si ti rodiče zase stěžují?...“

Některé z těchto pocitů známe asi všichni. Ne vždy ale máme prostor, čas a příležitost je podrobněji reflektovat. Mít možnost čas od času se zastavit a podívat se na svou práci trochu s odstupem je ale velmi důležitý nástroj prevence větších problémů. Pokud na člověka doléhají negativní pocity dlouhodoběji, je to nezbytný způsob, jak hledat úlevu a zlepšení svého stavu ve stabilně stresujícím prostředí. Součástí úlohy asistenta totiž je i nutnost pečovat o své psychické i fyzické síly, aby vydržel fungovat dlouhodobě.
Nová škola, o.p.s. v minulém školním roce uspořádala několik skupinových supervizí pro asistenty pedagoga.

Poskytla tak asistentům bezpečný, srdečný a respektující prostor pro reflexi a sdílení pracovních otázek, problémů či zkušeností asistentů. Ukázalo se, že šlo o velmi plodná setkání. Skupinu vedla supervizorka, terapeutka a pedagožka Veronika Karoušová, zároveň však byl cenný hlas a pohled každého ze skupiny.

Všechny spojoval intenzivní zájem o probíraná témata i o druhé, každý přinesl své jedinečné zkušenosti a postřehy. Mluvili jsme přímo o tom, co jsme považovali za naléhavé a důležité. Několikrát jsme se zabývali tématem agrese. Jak ji zvládnout? Co všechno musím vydržet? Co už ne? Jak agresi co nejlépe předcházet, jak s ní zacházet? Ano, někdy tahle práce i bolí. Vracely se také otázky související s hledáním co nejlepší spolupráce učitel – asistent. Žasli jsme nad tím, jak náročné situace přítomní asistenti zvládli. Dávali jsme si podporu, rady i zpětnou vazbu. Zažili jsme, jak jedna asistentka přicházela s pocitem, že nezvládá dost efektivně využít a naplnit svůj čas. Skupina však nabídla jiný pohled: Vždyť toho děláš tolik, že to nejde všechno stihnout. To není problém malé efektivity. Ty jsi tak výkonná, že pracuješ i za druhé. Uber! Nemusíš zvládnout úkoly jiných. Pokud je neudělají, bude to jejich a ne tvůj problém. Úleva. Také jsme uvažovali nad tím, co může vést dítě k dlouhodobě nesrozumitelnému chování. Jaké pocity a motivy se za tím mohou skrývat a co to dělá s námi? Máme právo se naštvat? Můžeme to dát najevo? Jak?

Témat a otázek bylo pokaždé hodně. Zároveň však byla také spousta nápadů, postřehů a sdílení zajímavých zkušeností. Vnímali jsme jako důležité i samotné naslouchání, porozumění a zájem. Ten zážitek asistentské skupiny přirozeně ukázal, že řada otázek či nejasností, s kterými se potýkáme, jsou společné i ostatním a nejde jen o naši nejistotu. Toto vědomí širšího kontextu přinášelo také určitý nadhled pro jednotlivé situace, vlastně se stalo ujištěním, že tohle do práce asistenta pedagoga patří. Ať už se tedy aktuálně cítíte jako hromosvod, služka nebo zachránce, zkuste to přirovnání, které napadlo vás, použít k zamyšlení nad vaší situací… Říká to něco o ní? Pasuje to? Pokud se nad tím chcete zamyslet společně, rádi se s vámi setkáme na některé z našich akcí.

Zkušenosti ze supervize nás ujistily, že respektující a bezpečný prostor pro promýšlení důležitých otázek pracovního a osobního růstu chceme nabízet i nadále. V letošním školním roce jsme připravili ve spolupráci s Vyšší odbornou sociálně pedagogickou a teologickou školou JABOK sérii 4 seminářů pro pražské asistenty pedagoga zaměřující se právě na reflexi a sdílení obtížných pracovních situací a rolí.

Termíny konání: 29.11., 5.2., 9.4. a 28.5. vždy od 15 do 19 hodin
Místo: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, 120 00 Praha 2

Pro bližší informace a možnosti přihlášení kontaktujte Alžbětu Matochovou, alzbeta.matochova@novaskolaops.cz

Pokud vnímáte potřebu asistentské supervize a ve vašem regionu ji nemáte, můžeme pro skupinu 10 asistentů uspořádat supervizi na míru a přijet za vámi. Supervizi lze také domluvit pro školu. Pro bližší informace a domluvu kontaktujte Alžbětu Matochovou, alzbeta.matochova@novaskolaops.cz

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013