Aktuality

Asistenti pedagoga 2020: Více sdílení, méně asistentů, o trochu lepší platy

Zbyněk Němec
Autor je vysokoškolský pedagog, v Nové škole o.p.s. působí jako metodik a lektor kurzů zaměřených na práci asistentů pedagoga (viz http://novaskolaops.cz/podpora-inkluze/)

Profese asistentů pedagoga prochází v posledních měsících poměrně významnými proměnami, pojďme si proto společně připomenout některé novinky, které nedávno změnily nebo aktuálně mění postavení asistentů pedagoga:

Více sdílení. Před několika měsíci ministerstvo školství prosadilo novelu vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (vyhláška č. 27/2016 Sb., novela vyhláškou č. 248/2019 Sb.).

Tato novela platná od ledna 2020 přináší větší důraz na sdílení jednoho asistenta pedagoga pro větší počet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Až do konce loňského roku mohli podporu asistenta pedagoga ve třídě sdílet maximálně čtyři žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, nově je počet takových žáků na jednoho asistenta ve třídě neomezený.

Až do konce loňského roku bylo pouze na rozhodnutí poradenského zařízení (PPP nebo SPC) jestli většímu počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v jedné třídě doporučí jednoho asistenta pedagoga „sdíleného“ nebo jestli do dané třídy doporučí třeba asistenty dva – po novelizaci vyhláška dává poradenským zařízením za úkol přednostně doporučovat asistenta „sdíleného“; možnost doporučit do třídy druhý úvazek asistenta pedagoga tak zůstává jen pro případy, kdy „sdílení“ asistenta prokazatelně není možné.

Větší důraz na sdílení asistentů pedagoga pro více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v budoucnu pravděpodobně povede k zastavení nárůstu počtu asistentů pedagoga ve školách hlavního vzdělávacího proudu, v horším případě by tyto změny dokonce mohly vést k poklesu počtu asistentů v běžných školách.

Změna financování asistentů pedagoga ve speciálních školách. Od ledna 2020 asistenti pedagoga ve speciálních školách nově už nemohou být placeni ze systému podpůrných opatření (tedy z dotací poskytovaných na základě doporučení poradenských zařízení). V souladu s nově zaváděným systémem financování škol ministerstvo školství vytvořilo pro financování asistentů pedagoga ve speciálních školách systém založený na dotacích poskytovaných podle typu škol, závažnosti postižení žáků, délky výuky a počtu žáků.

Tato změna se týká téměř všech speciálních škol. Výjimku mají pouze střední speciální školy, které budou i nadále čerpat na asistenty pedagoga prostředky ze systému podpůrných opatření (kromě jednoletých a dvouletých Praktických škol, které změna financování zahrnuje). A výjimku mají také základní školy logopedické, u kterých se – z nepochopitelných důvodů – nově s asistenty pedagoga už nepočítá (a nezbývá než doufat, že ministerstvo postup u těchto škol ještě přehodnotí).

Výhodou nově zaváděného systému financování asistentů ve speciálních školách může být jeho předvídatelnost – školy už nebudou závislé na tom, kolik asistentů jim na ten který rok doporučí poradenské zařízení, ale budou poměrně s jistotou vědět, že v následujících letech mohou s nějakým konkrétním počtem asistentů napevno počítat. Nevýhody tohoto systému ale naznačují některé první odezvy z praxe, podle kterých se zdá, že nově navržené dotace neodpovídají současnému počtu asistentů ve speciálních školách, a tedy že bude nutné počty asistentů pedagoga v některých speciálních školách snižovat.

Mírný nárůst platů. Pozitivní zprávou je mírný nárůst tarifních platů asistentů pedagoga, stejně jako u všech ostatních pedagoga i u asistentů pedagoga dochází ke zvýšení tabulkové mzdy o osm procent. Například tarifní mzda asistenta pedagoga, který nastupuje na celý úvazek a nemá předchozí praxi ve školství (respektive má započitatelnou praxi kratší než dva roky), je nově při zařazení do sedmé platové třídy 18.610,- korun měsíčně, při zařazení do osmé platové třídy 23.590,- korun měsíčně. Radost z nárůstu platů mírně brzdí dvě nepříjemné okolnosti:

1) Od posledního navyšování platů pedagogických pracovníků probíhá neustálá inflace (někde mezi dvěma a třemi procenty ročně), nárůst platů je tedy nižší, než by se mohlo zdát – jinak řečeno, platy sice rostou, ale ceny bydlení, potravin a služeb také.

2) Řada asistentů má v praxi snížený úvazek, jejich platy jsou úměrně tomu tedy také nižší.

Navzdory uvedeným dvěma poznámkám k platům je ale navýšení tarifních mezd asistentů pedagoga jednoznačně dobrou zprávou, kterou vítáme!

A doufáme, že další zvyšování platů bude v brzké době následovat, neboť většina asistentů by si za svou práci důstojnější mzdu zcela jednoznačně zasloužila.

AKTUALITY

Inspirace pro práci asistentů: Jak podporovat čtenářství u žáků s poruchami pozornosti

12.10.2020

V běžných základních školách se můžeme stále častěji setkat i s žáky se specifickými poruchami pozornosti. A protože řada těchto žáků má k dispozici podporu asistenta pedagoga, a také proto, že mnozí tito žáci mají obtíže s osvojování čtenářských dovedností, přinášíme Vám několik doporučení, jak podpořit jejich úspěch při osvojování čtenářských dovedností a pomoci budovat zájem těchto žáků o čtení jako takové. >>

© Nová škola, o.p.s. 2013